Điều khoản sử dụng

Hãy đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện trước khi tiếp tục sử dụng trang web aw8casino-vn.top. Việc tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung và tài sản trí tuệ trên trang web aw8casino-vn.top, bao gồm nhưng không giới hạn đến logo, hình ảnh, âm thanh, video, văn bản và mã nguồn, đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các đối tác của chúng tôi. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ thành phần nào của trang web này mà chưa được sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Nội dung người dùng

Bằng cách sử dụng trang web aw8casino-vn.top, bạn đồng ý không đăng tải hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung gây phản cảm, phỉ báng, bạo lực, vi phạm bản quyền hoặc luật pháp hiện hành. Chúng tôi có quyền xóa bỏ bất kỳ nội dung không phù hợp mà bạn đăng tải.

Quyền sở hữu của nội dung người dùng sẽ thuộc về bạn, nhưng bạn đồng ý cấp cho chúng tôi quyền không độc quyền, không giới hạn, và miễn phí để sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối và hiển thị nội dung người dùng trên trang web aw8casino-vn.top.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ để cung cấp và cải thiện trang web. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

  • Chúng tôi sử dụng các công nghệ an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép hoặc mất mát.
  • Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ của chúng tôi. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trên các hệ thống bảo mật của bên thứ ba.

4. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

  • Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ trang web aw8casino-vn.top mà không cần báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự gián đoạn hoặc hủy bỏ dịch vụ nào có thể xảy ra.