Chính sách bảo mật

Tổng quan

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, điền vào biểu mẫu, đăng ký nhận tin tức hoặc thực hiện giao dịch với chúng tôi. Thông tin cá nhân bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin khác liên quan. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về hoạt động truy cập của bạn trên trang web của chúng tôi thông qua việc sử dụng 'cookies' và công nghệ tương tự.

  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật cho bạn.
  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cải thiện trang web và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi hoặc các thông tin khác mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ những trường hợp được quy định trong chính sách này hoặc khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp an toàn phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép. Chúng tôi sử dụng các công nghệ, quy trình và phương tiện hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.