Chính sách cookie

Trang web aw8casino-vn.top (gọi tắt 'chúng tôi', 'của chúng tôi' hoặc 'trang web') sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất khi truy cập vào trang web của chúng tôi. Chính sách cookie này giải thích cách chúng tôi sử dụng cookie và công dụng của chúng.

1. Sử dụng cookie

Cookie là các tệp nhỏ chứa dữ liệu được lưu trữ trên trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Chúng tôi sử dụng cookie để:

  • Cung cấp chức năng và tính năng của trang web.
  • Phân tích việc sử dụng trang web và cải thiện nội dung và dịch vụ của chúng tôi.
  • Quảng cáo và tiếp thị, bao gồm cung cấp quảng cáo có liên quan và cá nhân hóa cho bạn.
  • Giữ cho bạn đăng nhập và duy trì phiên đăng nhập của bạn khi bạn truy cập vào trang web.

2. Loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie trên trang web:

  • Cookie cần thiết: Đây là những cookie cần thiết để trang web hoạt động cơ bản. Chúng bao gồm cookie để lưu trữ thông tin đăng nhập và phiên đăng nhập của bạn.
  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.

3. Điều khiển cookie

Bạn có thể điều khiển và/quản lý cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình. Chúng tôi khuyến nghị bạn tìm hiểu thêm về cách điều khiển cookie trong trình duyệt mà bạn sử dụng.

Điều này có thể dẫn đến việc mất một số chức năng và tính năng của trang web, nhưng không ảnh hưởng đến trải nghiệm chung của bạn khi truy cập vào trang web.